αναπληρώνομαι


αναπληρώνομαι
αναπληρώνομαι, αναπληρώθηκα, αναπληρωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.